دی-اکتیل ادیپات یک پلاستی سایزر مقاوم دربرابر سرما برای پلی‌ونیل کلراید؛پلی‌استایرن٬نیتروسلولزها٬اتیل‌سلولزولاستیک مصنوعی است. رنگ این ماده در دمای بالا اندکی تغییر میکند اما این ماده دارای نرمی و خواص ضد نور در دمای پایین است که در طول پروسه چربی‌ خود را نشان میدهد.مواد ساخته‌شده با این ماده در ابتدا دارای ویسکوز پایین هستند٬ اما در نهایت ویسکوزیته ی انها  پایدار می‌گردد.
کارکرد اصلی ان مخلوط با D.B.P/D.I.B.P و…. سایر پلاستی‌سایزرهاست.

کاربردها:

۱.مقاوم در برابر سرما برای ساخت فیلم نازک مصنوعی
۲.کابل٬پوشش
۳.چرم
۴.ورق ها و لوله‌های‌ اب
…..
فرمول ملکول C22H42O4   :